ఇద్దరు పెద్ద సొల్లు అంటిఎస్ మధ్యన అక్టీవ్ పై నేను – Kamakathalu – Telugu kama kathalu - Telugu Sex Stories

హలో తెలుగు సెక్స్ స్టోరీస్ రీడర్స్ నేను ఈ హాట్ తెలుగు సెక్స్ స్టోరీస్ లో మీకు నా ఒక విచిత్రమైన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను . ఈ స్టోరీ నేను నా సుల్ల పైన నా ఆంటీ ఎలా కూర్చుని నా సుల్ల ని తన గుద్దల తో నొక్కిందో చెప్తాను. నేను లో వున్నప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది . అప్పుడు నాకు సమ్మర్ వకాషన్ టైం. నా ఆంటీ నేను ఇంకొక ఆంటీ గురించి బస్సు స్టాండ్లో వెయిట్ చేస్తూ వున్నాము .

అది మంచి మిట్ట మధ్యాహ్నం. సూర్యుడు నెత్తిని మాడ్చేస్తూ వున్నాడు. మాకు బాగా చెమటలు పడుతున్నాయి . మా ఆంటీ డ్రెస్ కొంచెం తడిచి పోయి తన బ్ర స్ట్రాప్స్ తన డ్రెస్ లో నుండి కనపడు తున్నాయి. మా ఆంట కి 27 ఇయర్స్ ఏజ్ ఉంటుంది. సూపర్ సైజు సొల్లు మంచి గుద్దలు వున్తాయి .

తను కొంచెం పొట్టిగా ఉంటుంది. తను కొంచెం బొద్దుగా వుంటుంధిi. తన వెయిట్ 60 కాగ్స్ వరకు ఉండవచ్చు. తన సొల్లుని చూసినప్పుడు నా సుల్ల లేచి డాన్స్ చేస్తూ వుంటుంధి i. తన సొల్లు నా

ఆ గతుకుల్లో నా ఆంటీ కొంచెం లేచి మల్లి కూర్చునేది . ఆ టైంలో నేను నా సుల్లని ఇంకా కొంచెం ముందుకి తోసేవాడిని . మధ్యలో ఒకసారి మా ఆంటీ నన్ను , కాన్వెనియెంట్ గానే ఉందా అని అడిగింది . ఏమి పర్వాలేదు . కావలి అంటే ఇంకో గంట సేపు అలానే కూర్చుంటాను అని అన్నాను . అసలు అది ఒక ప్రశ్నల. ఇద్దరు భారీ సొల్లు గుద్దల వున్నా ఆంటీ ల మధ్యన కూర్చుంటే ఎవరికైనా బాగోకుండా ఉంటుందా ?

అల ఎగురు కుంటూ వెళ్లడం తో నా సుల్ల మొత్తం తన గుద్ద కింద పిర్ర మధ్య లోకి వెళ్లి అక్కడే సెటిల్ అయిపోయింది . అప్పుడప్పుడు నేను కొంచెం వెనక్కి వంగుతూ నా బ్యాక్ ఆంటీ సొల్లు ని ఇంకా కొంచెం గట్టిగ టచ్ చేస్తూ వున్నాను . ఒక 20 మిస్ కి మేము ఆంటీ ఇంటికి చేరుకున్నాము .

నేను దిగేసరికి నా సుల్ల పైకి లేచి పోయ సర్కస్ టెంట్ లాగ వుంది . నేను నా చేతులతో నా సుల్లని కవర్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేసాను. కానీ అప్పటికే నా ఆంటీ దానిని చూసే సింది . లంచ్ చేసిన తర్వాత మల్లి ఈవెనింగ్ తాను మమ్మల్ని డ్రాప్ చేసింది .

మేము మార్నింగ్ కూర్చు నట్టే మళ్ల కూర్చున్నాము . ఈ సారి తాను కావాలనే నా సుల్ల పైన కూర్చుంది . తన గుద్ద పిర్రల మధ్యన నా సుల్ల పెట్టి నొక్కుతుంది . ఒకో సారి తాను బాగా జంప్ చేస్తూ సారీ చూపు తుంది . నాకు అవుట్ అయిపోయే తట్టు వుంది . ఇప్పుడు నేను అవుట్ చేసుకుంటే ప్యాంటు పైన మ్యాప్ పడిపోతుంది .

అప్పుడు అందరి లోను షేమ్

ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఒక ఐటీ కంపెనీ లో జాబ్ చేస్తూ వున్నాను . మీకు నా స్టోరీ నాచే ఉంటుంది అని అను కుంటున్నాను .