నా లేడీ బాస్ ని దెంగాను. – Telugu Puku Kathalu - Telugu Sex Stories

నేను ఒక ప్రైవేట్ కంపనీలో ఉద్యోగం చేసేవాడిని.
కంపనీ మంచి పేరున్న కంపెనీ, చాలా మంది ఉద్యోగస్తులున్నారు. మా డిపార్ట్మెంట్ లో ఇరవై మంది ఉన్నారు. నేను అస్సిస్టెంట్ మేనేజర్ పోస్ట్లో పనిచేసేవాడిని. నా పైన ఇద్దరు దెప్టీ మేనెజర్లు మా అందరిమీద మా మేడం బాస్ ఉండేది.
మనిషి చాలా చక్కగా ఉండేది. పెద్ద రంగు ఎక్కువ కాదు. చామనచాయ కంటే కొంచెం ఎక్కువేమో. మరీ మన దెంగుడు కధలలో

తనకి తెలుసు తను చక్కగా ఉంటుందని. మా డిపార్త్మెంటే కాదు, మా ఆఫీస్ లో వాళ్ళందరూ తనని చాలా కుతిగా చూస్తారని ఆమెకు తెలుసు. ఆ భావన ఆమెను ఇంకా గర్విష్టి గా చేసింది. ఆఫీసు, డిపార్ట్మెంట్ విషయాలు మాట్లాడటానికి వెళ్ళినా తనతొ మాట్లాడటానికి ఏదో నెపంతో వచ్చారనే ఫీలింగ్ ఉండేది. డిస్కషన్స్ కు వెళ్తే తొందరగా కూర్చోమని కూడా అనేది కాదు. ఒకవేళ కూర్చోమంటే తనేదురుగా కూర్చొనిపోతారని ఆమె భావన.
మా ఆఫీస్ రూల్ ప్రకారం స్టఫ్ఫ్ అందరూ ఒక కామన్ రూం లో మేనేజ్మెంట్ అంటా ఒక రూం లో కామన్ గా లంచ్ చెయ్యాలి. ఆమె మటుకు తన రూంలో ఒక్కతే తినేది. అందరితో కూర్చొని తింటే మిగతా ఆఫీసర్స్ లంచ్ కంటే ఎక్కువగా తనను తినేస్తారనే భావన లో ఉండేది.

ఒకసారి మా ముగ్గురూ కొలీగ్స్, ఒకరు సెలవమీద, ఇద్దరు డ్యూటీ మీద బైటికి వెళ్ళారు. నేనొక్కడినే ఐనాను. నేను అప్పుడే నా లంచ్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసాను. సడెన్ గా దోర్ ఓపెన్ ఐంది. ఆమిడ లోపలికి తొంగి చూచి “ఇవ్వాళ మీరొక్కరే కూర్చున్నారు?” అని అడిగింది.
“మిగతా ముగ్గురిలో ఒకరు సెలవమీద ఉన్నారు, ఇద్దరు డ్యూటి మీద బైటికెళ్ళారు. అందువల్ల ఒక్కడినే భోజనం చేస్తున్నాను. మీరు జెనరల్ గా మీ గదిలోనే తింటారుకదా…అందుకని మిమ్మల్ని పిలవ్లేదు.” అన్నాను. ఆమె ఏమనుకున్నదో, మా ఆఫీస్ బాయ్ ని పిలిచి, తను నా ఎదురుగా కూర్చొని, బాయ్ తో తన లంచ్ బాక్స్ ప్లేత్ ఇక్కడికే తీసుకురమ్మంది. వాడు తెచ్చి పెట్టేలోపల నేను ఆగేను. ఆమె ” మీరు మొదలుపెట్టండి” అన్నది.
“బాయ్ ని మీ లంచ్బాక్స్ సెత్ చెయ్యనివ్వండి. అంత తొందరేమి లేదు. నెమ్మదిగా తిందాము” అన్నాను.
ఆమె ” మీ లంచ్బాక్స్ నుంచి భలే ఘుమఘుమలు వస్తున్నై రెడ్డి గారూ!” అన్నది.

“నా వైఫ్ మీ అంత నాజూకుగా ఉండదుకాని వంట చాలా బాగా చేస్తుంది. మీకు అబ్జెక్షన్ లేకపోతే ఒకసారి మా యింటికి భోజనానికి పిలుస్తాను. అప్పుడు చూద్దురుగాని మా ఆవిడ చేతి రుచి!” అని ఆమె పై ఒక ఝలక్ విసిరి మా ఆవిడ మాట, వంట రుచి మీదికి మాట మార్చి అన్నాను. కాని ఆమె నా మాట పట్టుకుంది. ఈలోపల బాయ్ మేడం లంచ్ బాక్స్, ప్లేట్, గ్లాస్, వాటర్ బాటిల్ అన్నీ తెచ్చి పెట్టాడు. ఆవిడ బాక్స్ ఓపెన్ చేసింది. ఎగ్ బిర్యాని పైడబ్బాలో, కింద డబ్బాలో గ్రేవీకూర ఉన్నది. ఆమె నా వైపు చూచి, ముందుకు వొంగి, నా ఎగ్ బిర్యానీ రుచి చూడంది అని నా ప్లేట్లో నాలుగు స్పూన్లు వేసింది. పైనుంచి గ్రేవీ మూడు స్పూన్స్ వేసింది. మా ఆవిడ ఆ రోజు బగైరా బేంగన్ కూర చేసి చక్కగా మిక్స్ చేసి డబ్బా ఫుల్ల్ గా పెట్టింది. నేను ఆమే ప్లేట్లో నాలుగు స్పూన్స్ వేసి ఆమె మొదలుపెట్టటానికి వైట్ చేసాను. ఆమె ఒక స్పూన్ తో నా లంచ్ నోట్లో పెట్టుకొని, “అబ్బా ఎంత బాగా చేసారో మీ మేడం!” అన్నది. నేను ఆమె కు చాన్స్ ఇవ్వకుండా నా బాక్స్ లోనుంచి సగం ఆమె ప్లేట్లో ఖాలీ చేసాను. ఆమె” రెడ్డి, స్తొప్ థిస్. మొత్తం నాకు ఇచ్చావు, నువ్వేమి తింటావు?” అన్నది. నేను టేక్ట్ఫుల్గా…”నేను మీది తీసుకుంటాను!” అన్నాను. ఆమె సడెంగా తలెత్తి నా వైపు షార్ప్ గాచూచింది. నేను ఏమీ పట్టనట్లు నా లంచ్ తినటం మొదలుపెట్టాను. ఆమె తన లంచ్ బాక్స్ నుంచి మరికొంచెం నా ప్లేట్లోవేసింది. నేను ఆమెవైపు చూడకుండా ఆమెతో “మేడం మీ బిర్యానీ బాగుంది కా నీ మీ చేతి గ్రేవీ అమోఘంగా ఉంది.

ఇది మీరే చేసారా లేకపోతే ఎవరైనా వంటమనిషి ఉన్నదా? నా అనుమానం ప్రకారం మీరే చేసిఉంటారనుకుంటాను.” అన్నాను. ఆమె మళ్ళీ నావైపు చూచి…నీ అంచనకి ఆధారం ఏమిటీ? ఏ బేసిస్ మీద అటువంటి కంక్లూజన్ కి వచ్చావు?” అని అదిగింది.
నేను, ” చాలా సింప్లె మేడం” అన్నాను. ఆమె కళ్ళు పెద్దవిచేసి, “నౌ ఎక్స్ ప్లైన్!” అన్నది.
“నిజం చెప్పమంటారా, లేక ఏదో జస్టిఫై చేయ్యమంటారా?” అన్నాను. “నిజమే చెప్పు” అన్నది.
నేను ఆమెతో ” మేడం, నేను ఇంతకాలం నుంచి మిమ్ములను చూస్తున్నాను, మీ కింద పని చేస్తున్నాను. నా అబ్సర్వేషన్, లాగిక్ దాని మీద ఆధార పడింది. మీరు ఒక పెర్ఫెక్షనిస్ట్! మీరు ఏపని చేసినా పెర్ఫెక్ట్ గా చక్కగా చేస్తారు. చివరికి, ఇంతకాలం నుంచి చూస్తున్నాను మీ పెర్సొనల్ మేకప్ కూడా ఎప్పుడు చాలా బేలెన్స్ డ్ ఎక్కువ తక్కువ కాకుండా, అలా నే మీ వేష భూష టొటల్లీ బలంచెద్ అండ్ ఏప్పీలింగ్ గా ఉంటై.మీ డ్రెస్స్ కల కాంబినేషన్ చాలా పెర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది. ఈ పరామీటర్స్,ఇదే లాజిక్ మీ వంట మీద కూడ అప్ప్లై ఔతుంది. ఉప్పులూ కారాలూ, మసాలాలు అన్నీ చాలా బేలెన్స్డ్ గా ఉన్నై…ఏదీ ఎక్కువ తక్కువ కాకుండా…అందుకే అంత పెర్ఫెక్ట్ గా వచ్చింది. ఐ డొ నాట్ నొ ఇఫ్ ఊ ఏగ్రీ విథ్ మై రీజనింగ్ అంద్ లాగిక్” అని ముగించాను.

ఆమె ఒక స్పూన్ బగైరా బేంగన్ రైస్ నోట్లోపెట్టుకొని, స్పూన్ అలానే ఉంచుకొని నావైపు ఒక్కనిమిషం చూచి, స్పూన్ నోట్లోనుంచి తీసి ఓ సిప్ నీళ్ళుతాగి, “రెడ్డి, ఐ నెవర్ థాట్ దట్ యూ హేవ్ సచ్ స్ట్రాంగ్ లాగికల్ థింకింగ్! వెరీ గూడ్ లాజిక్. బట్ యూ హేవ్ ప్రైజెడ్ మి మచ్ మొరె దేన్ ఐ ఏక్చు అల్లీ డిసెర్వ్! బై సేం లాజిక్ కెన్ ఐ ప్రెస్యూం దట్ యువర్ వైఫ్ టూ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ అండ్ అ బ్యూటిఫుల్ వుమన్?”
“ఎస్ మేడం. ఆమెకూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ పెర్సొన్. కానీ మీఅంత కాదు”
“ఎలా?”
“ఆమె మీఅంత పెర్ఫె క్షనిస్ట్ కాదు. మీరు ఒక ఆర్టిస్త్ కి హార్ట్ థ్రొబ్! ఆమెకు ఆ కేరెస్టెరిక్స్ లేవు.”
“ప్లీజ్ ఎక్స్ ప్లైన్”
“మీరు ఏమనుకోవద్దు. మీఫేస్ కట్ అంటే మీ ముక్కు, కళ్ళు పెదిమలు ఆ షార్ప్ గడ్డం ఆ కనురెప్పలు తర్వాత మీ మెడ షేప్ అలానే మీ బాడీ ఫిగర్ మార్వెలస్ గా ఉంటై. ఎవరైనా ఆర్టిస్ట్ మీఎదురుగా ఎన్నిగంటలైనా కూర్చొని మీ పైంటింగ్ వెయ్యగలడు! నేను ఇంత ఫ్రేంక్ గా చెప్పినందుకు ఏమీ అనుకోవద్దు, ప్లీజ్” అని ముగించాను. నా డిస్క్రిప్షన్ కి ఆమె మురిసిపోయింది. కానీ బైట పడకుండా, “నేనెట్లా ఉన్నా, ముందు మీ డిస్క్రిప్ షన్ చాలా బాగుంది. మీరే ఏదో ఆర్టిస్ట్ ఐనట్లు చాలా పొయెటిక్ గా చెప్పారు. మీరుకూడా ఎమన్నా పైంటింగ్ చేస్తారా?” అని అడిగింది.

“నేనంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ని కాను. కాని ఏదో స్కెచ్ డ్రవింగ్స్ వేస్తుంటాను, పాస్టైం గా”
“మరి నా డ్రాయింగ్ గీయగలరా?”
“ట్రై చేస్తాను మేడం”
అలా ఇరవై నిమిషాలలో అవ్వల్సిన మా లంచ్ ఫార్టీఫివె మినిట్స్ నడిచింది!
పిల్ల దారిలోకి వస్తున్నది, అనుకున్నాను. నెక్స్ట్ రోజు లంచ్కి ముందు ఆవిడ ఫోన్ చేసి “ఇవ్వాళ మీ ఆవిడ ఏమి లంచ్ పేక్ చేసింది?’ అని అడిగింది. “ఒక్క నిమిషం ఉండండి.” అని కావాలని ఆమెను హోల్డ్ చేయించి చెప్పాను.

“సరే నేను కూడా కామన్ లంచ్ రూంకి వస్తున్నాను. అని బాయ్ కి తన లంచ్ కూడా మాతో పాటే పెట్టమంది. మా కొలీగ్స్ నాతో లంచ్ తర్వాత, “ఏమి గోలీ ఇచ్చావు రెడ్డీ? ఈవిడ నేలమీదికొచ్చింది?”
“ఏమీలేదు గురూ…నిన్న నేనొక్కడినేకదా…అందుకని కంపెనీకి నాతో పాటే లంచ్ చేసింది. ప్రోబబ్లీ కలిసి లంచ్ చేస్తే హాయిగా ఉంటుందని రెయలైజ్ ఐందేమో!” అని దాటేసాను. ఆ రోజు కూడా అందరం లంచ్ షేర్ చేసుకున్నాము.ఆతర్వాత నన్ను రోజూ ఏదో డిస్కషన్ కోసరం తన రూంలోకి పిలిచేది. ఐదు నిమిషాల లో ఐయ్యె పని గురించి ఇరవై నిమిషాలు మాట్లాడేది. చాలా పాఇంట్లు సబ్జక్ట్ గురించేకాదు. ఒకరోజు “రెడ్డీ నీవు స్కెచ్ డ్రాయింగ్స్ వేస్తానన్నావు కదా? మరి నాదో స్కెచ్ గీయకూడదూ?” అన్నది.
“తప్పకుండా మేడం. కానీ దానికి చాలా టైం పడుతుంది. పైగా చాలా పీస్ఫుల్ గా ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ కావాలి. ఇంట్లో అందరూ అటు ఇటూ తిరుగుతుంటే కాన్సంట్రేషన్ కుదరదు. అందుకనే ఆర్టిష్టులు స్టూడియోలలో నే పని చేస్తారు.” అన్నాను.

“సరే నేను ఆలోచించి మీకు టైం ఇస్తాను” అన్నది. ఓ నాలుగు రోజులు గడిచిపోయినై. నేను దాదాపు ఆ విషయం మర్చిపోయాను.
వారం రోజుల తర్వాత ఒకరోజు నేను ఆవిడ గదిలోకి వెళ్ళాను. ఆవిడే పాయింట్ గుర్తుచేసి,
“రెడ్డీ, రేపు నేను సెలవ పెట్టి ఇంట్లో ఉంటాను. మా వారు టూర్ మీద బైటికెళ్ళారు. పిల్లలు కూడ మా పేరెంట్స్ ఇంటికి వెళ్ళారు. ఇంట్లో ఏమీ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. రేపు నువ్వు రాగలవా?” అన్నది.
“కానీ మేడం నేను ఆఫీసుకు రావాలికదా..సెలవపెట్ట మంటారా?” అని అడిగా.
“అబ్బే వద్దు. రేపు డ్యూటీ మీద వెళ్తున్నట్లు రాసి ఇవ్వు. నేను ఓ కే చేస్తాను.”
“ఇంకొక పాయింట్ మేడం. ఈటువంటి పనులు ఒక్క సిట్టింగ్ లో అవ్వకపోవచ్చు. అలాంటప్పుడు రెండు కాని మూడు రోజులు పట్టవచ్చు.”అన్నాను.

“అసలు నువ్వు మొదలుపెట్టు. తరవాత విషయం తర్వాత చూద్దాము.
“ఓకే మేడం. రేపు ఏన్నిగంటలకు రమ్మంటారు?”
“టైం పడుతుందన్నావుగాబట్టి, ప్రొద్దున్నే వచ్చెయ్. నేను సెవెన్ కి రెడీ ఐపోతా. ఇంకోమాట నువ్వు బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్ ఈవెనింగ్ కాఫీ నాతో పాటె తీసుకుందువుగాని. సొ కం విత్ యౌర్ ఎక్విప్మెంట్!” అన్నది. ఆవిడ ఇంతతొందరగా బుట్టలో పడుతుందని నేనెప్పుడూ ఊహించలేదు.
నెక్స్ట్ డే నేను ఏడుకల్లా ఆమె ఇంటికి చేరాను. నేను కార్ దిగంగానే తను డోర్దగ్గరకు వచ్చి షేఖేండ్ ఇచ్చి “వెల్కం రెడ్డి, ద ఆర్టిస్ట్!” అన్నది.
“మేడం నాకు అంత ఎక్స్పర్టైస్ లేదు. కానీ ప్రయత్నం చేస్తాను.” అన్నాను. ఇద్దరం బ్రేక్ఫాస్ట్, టీ తీసుకుని తన బెడ్రూం లోకి తీసుకెళ్ళింది. బెడ్రూం చాలా ఆర్టిస్టిక్ గా అర్రేంజ్ ఐ ఉన్నది. నేను” మేడం మీ ఆర్టిస్టిక్ టేస్ట్ ముందర ఏమీకాదు మేడం, ఈ రూం డెకరేషన్, ఏంబీన్స్ మనిషి మూడే మార్చేస్తుంది. యూ అరె గ్రేట్ మేడం!” అని ఎత్తేసాను.

ఆమెను ఒక స్టూల్ మీద కూర్చోబెట్టి, ఆమె గెడ్డం మీద చెయ్యి పెట్టి కొంచెం అటూ ఇటూ తిప్పి ఏంగిల్ సెట్ చేసుకున్నాను. తర్వాత ఆమె పమిటను తీసి సరైన పొజిషన్ లో సర్దేప్పుడు ఆమె సళ్ళు చెతికి తగిలినై. ఆమె కొంచెం అనీజీగా ఫీల్ ఐంది కానీ ఏమనలేదు. నేను ఆమె ఎదురుగా నుంచొని ఆమె పమిట సర్దుతున్నప్పుడు నా పేంట్ మీద కొంచెం ఏత్తు లేచింది. అది ఆమె చూచింది. నేను మళ్ళీ ఆమె బుజాల మీద చేతులుపెట్టి సరైన ఏంగెల్ సెట్ చేసుకున్నాను. డ్రాయింగ్ మొదలుపెట్టాను. ఆమెతో “మీరు వీలైనంత వరకూ కదలకుండా కూర్చూంటే నాకు బాగుంటుంది మేడం” అన్నాను. మొదటి ఔట్లైనెస్ బాగానే కుదిరినై. దీనికి ఒక గంట పట్టింది.ఆమెకు నడుములు కొంచెం నొప్పి పుట్టినై. “ఒక బ్రేక్ తీసుకుందాము మేడం ” అన్నాను. ఆమె లేచి ” సరే ఒక కాఫీ కొడదాము రండీ” అన్నది. అంత సేపు కదలకుండా కూర్చునేప్పటికి ఆమె సరీగా నుంచోలేక పోయింది. నేనూఅమె చెయ్యి పట్టుకొని సపోర్ట్ ఇచ్చాను. తర్వాత ఆమె అమృతాంజనం తీసుకొని నడుముకి రాసుకోవటం మొదలుపెట్టింది. ఆమెకు పూర్తిగా చేతులందలెదు. బోర్లా మంచం మీద పడుకొని “రెడ్డి ప్లీజ్ హెల్ప్” అని ఆయింట్మెంట్ నాకిచ్చింది. నేను ఆమె మంచం మీద ఆమె పక్కన కూర్చొని ఆయింట్మెంట్ ఆమె నడుముకి రాసి మర్దనా చేస్తూ ఆమె చీరకట్టు కిందికి జరిపి దాదాపు పిర్రలదాకా చేయి పోనిచ్చి రుద్దటం మొదలుపెట్టాను. “రెడ్డీ మీదు మాలిష్ కూడా బాగా చేస్తారే” అన్నది.
“మా మేడం కి కూడా ఇలానే చేస్తాను” అన్నాను.

“మీ మేడంకి ఇంకేమి చేస్తారు?” అన్నది.
“మా మేడంకి మొదలుపెడితే చాలా దూరం వెళ్తుంది” అన్నాను.
“అంటే” అన్నది.
“అంటే కిస్సింగ్ దగ్గరనుంచి ఇంకా చాలా దూరం వెళ్తుంది మేడం” అన్నాను.అలా అంటూ ఆమె పిర్రలమీద బాగా పిసకటం మొదలుపెట్టాను. ఆమె కూడా చీర నడికట్టు కొంచెం లూస్ చేసి నా చెయ్యి ఈజీగా లోపలిదాక పోవటానికి దారిచ్చింది. నా చెయ్యి ఆమె పిర్ర మీద ఉన్నప్పుడు ఆమె చటుక్కున వెనక్కితిరిగింది. నా చెయ్యి దాదాపు ఆమె పూకు మీదికి పోయింది. నేను చెయ్యి బైటికి లాగబోటే ఆమె, నా చెయ్యి అదిమిపట్టి నా వైపు కైపుగా చూచింది. నేను కొంచెం హెసితేట్ చేస్తుంటే ఆమె నన్ను తనమీదకు లాక్కున్నది. నేను ఆమె సళ్ళమీద పడ్డాను. ఆమె ఒక్క జెర్క్ తో తలేత్తి నన్ను లిప్లాక్ చేసింది. నా చెయ్యి ఆటోమేటిక్ గా ఆమె సన్నుమీదకి వెళ్ళింది. ఆమె వదలకుండా తన రెండుచేతులూ నా వీపుచుట్టూ బిగించి గట్టిగా నన్ను వదలకుండా లిప్లాక్ చేసింది. నేను చాన్స్ వదలకుండా ఆమె రెండో చన్నుని కూడా నొక్కుతూ రెవైకలోనుంచి చెయ్యి దూర్చటానికి ట్రై చేసాను. ఆమె రెవిక కింద హుక్స్ చాలా తైట్గా ఉన్నై. ఆమె నన్ను తోసి లేచి కూర్చొని తన రెవిక హుక్స్ విప్పేసింది.

రెవిక ఊడిపోయింది. బ్రా హుక్స్ నేను తీసేసాను. అమె సళ్ళు రేండూ మంచి సైజ్ వెలగ పండ్ల లాగా గట్టిగా ఉన్నై. నేను ఆమె ను మళ్ళీ వెనక్కి తోసి పడుకోబెట్టి, ఆ సళ్ళని నోటిలోకి తీసుకుని ముచ్చికలను నాలికతో చప్పరిస్టూ రెండో చేత్తో ఆమె రెండో సన్ను ముచ్చికలను పిసుకుతూ సన్నుని నొక్కుతూంటే ఆమె కు చాలా ఊపు వచ్చింది. మళ్ళీ లేచి కూర్చొని నన్ను నా వీపుమీద కి తోసి తన నోటిని నా నోట్లో పెట్టి నాలికతో నాలిక పెనవేసి అతుక్కుపోయింది. అలా కొంచెం సేపు ఇద్దరం అతుక్కుపోయాము.
“మేడ, ఇక డ్రాయింగ్ స్టార్ట్ చేద్దామా?” అన్నాను.
“డ్రాయింగ్ కెన్ వైట్. అంటూ తనచెయ్యి నా బెల్ట్మీద పెట్టింది. నాకు ఇంకా అర్ధం కావటానికి ఏముంది? ఆమెను నుంచోబెట్టి గట్టిగా కావలించుకొని నా చేత్తొ చీర లాగేసి, లంగా ముడి కోసరం వెతుకుతుంటే, తనే లంగా నాడా కొస నా చెతికి అందించింది. నెను లాగేప్పటికి లంగా మొత్తా ఆమె పాదాల మీద పడిపోయింది. అబ్బా…ఆమె పూకు ఎలాఉన్నదో ఎలా చెప్పాలి? కొంచెంగా పూకుమీద కండపట్టి చిన్న దిబ్బగా ఉన్నది. రెండు పూకు పెదిమలూ సరైన కండతో ఇన్వైట్ చేస్తున్నై. ఆ రెంటి మధ్యలో ఆమె గొల్లి నేనేమి తక్కువా అన్నట్లు కనిపిస్తున్నది. నా చెయ్యి ఆమె పూకుమీదకు పెట్టి నా వేళ్ళతో ఆమె గొల్లి పట్టుకున్నను. ఆమె సడెన్ గా నా చెయ్యి తోసి, “రెడ్డి, ఇందాక అమృతాంజనం రాశావుకదా…అది కింద తగిలింది..కొంచెం జిల్లంటున్నది.

చెయ్యి కడుక్కుంటావా?” అన్నది. “అయ్యో ఆయింట్మెంత్ అక్కడ తగిలిందా? ఇప్పుడే కడిగేస్తాను అంటూ ఆమెను మంచమ్మీద పడుకోబెట్టి నా నాలికతో ఆమె పూకుని శుభ్రంగా నాకటం మొదలుపెట్టాను. ఆమెకు అప్పుడే పూకు రసాలు కారటం మొదలైనై. నేను వొదలకుండా ఆమె రెండు పూకు పెడాలు విడదీసి, నా నాలికను ఆమె పూకు రంధ్రం లోకి చొప్పించాను. ఆమె తన చెయ్యి నా తలమీద పెట్టి, గట్టిగా నొక్కుకుంటూ,”అబ్బా రెడ్డీ, ఏం చేస్తునావయ్యా?అంటు ఒకచేత్తో తన సన్ను పిసుకుకుంటూ మూలుగుతునది. అలా కొంచెం సేపుచేసేప్పటికి ఆమె పొట్టలో కండరాలన్నీ బిగిసి ఆమె కు భావప్రాప్తీఇంది. ఆమె కార్చిన రసాలు నా నోట్లోకి చెరినై. ఆమె మడపు వాసన నన్ను ఇంకా రెచ్చగొట్టింది. ఆమె” రెడ్డి, అంతా నువ్వే ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు! ఇదేమీ బావోలేదు” అన్నది. నాకు అర్ధమైంది. నేను నుంచొని, నా పేంట్ బెల్ట్, బతన్లు విప్పి నా నా డ్రాయర్ తో సహా మొత్తం విప్పేసా. ఆమె నా మొడ్డని చూచి కళ్ళు పెడ్డవి చేసి, “నీలానే నీ ఆర్గన్ కూడా పెర్సనాలిటీ లాగనే ఉన్నదే!” అన్నది. నేను ఆమె చెయ్యి పట్టుకొని నా మొడ్డమీద పెట్టి ముందుకు వెనక్కీ ఆడించాను. ఆమె అందుకొని స్పీడ్పెంచి నన్ను తన నోటిదగ్గరకు లాక్కున్నది. ఆమె రెండు పెదిమలూ వెడం చేసి నోట్లో నా మొడ్డని పెట్టుకొని నాలికతో నా మొడ్డ గుండుని చీకసాగింది. నేను మళ్ళి అరవఈ తొమ్మిది పొజిషన్లోకి వెళ్ళి ఆమె పూకు చీకటం మొదలుపెట్టాను. ఆమె రెండు కాళ్ళూ వెడం చేసి నాకు చాలా సులువుగా ఉండేట్లు తన్ గుద్దకింద ఒక దిండుకూడా పెట్టుకున్నది.

ఆమె పూకు రెమ్మలు విడదీసి లోపలి మెరిసిపోతూ బాగా లూబ్రికేట్ ఐన చిల్లిలో నా నాలికను దూర్చి బాగా మాలిష్ చెసాను. అలా చాలా సేపు ఆగకుండా ఇద్దరం నోటితోనే దెంగుకున్నాము. అప్పుడు నేనే లేచి ఆమె నోట్లోనుంచి నా మొడ్డని బైటికిలాగి, ఆమె తొ ” మేడం మీరు ఏ పొజిషన్ లో ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తారు?” అన్ అడిగాను. ఆమె ” రెడ్డి ఇంక నువ్వు నన్ను మేడం అనవాక, ఈ మూడ్లో నువ్వు మేడం అంటే ఆ మజా అంతా పోతుంది. నువ్వు నన్ను పేరుతోనే పిలు. లెట్ అస్ అల్సొ హవ్ సం వల్గర్ టల్క్! ఈ లవ్ దట్!” అన్నది.
“సరే ఇప్పుడు నిన్ను ఏ పొజిషన్లో దెంగమంటావు?” అన్నాను. ఆమె “ఇప్పుడు, ఫస్ట్ రౌండ్ ఇలానే దెంగు. తర్వాత సంగతి చూద్దాము” అన్నది. నేను ఆమె మీద పడి నా రెండుచేతులూ ఆమె బుజాల కిందకుండా ఆమె తలకిందకు చేసి చేతులతో నా చాతీకి నొక్కుకుంటూ, తలని పైకి లేపి నా నోటితో లిప్లాక్ చేసి నా మొడ్డని ఆమె పూకులోపలికి తొయ్యటానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఆమె కు ఎంత కారిందంటే నా మొడ్డ జారిజారి పోతున్నది. ఆమె రెండుకాళ్ళూ తొడల దగ్గరనుంచీ పైకెట్టి మోకాళ్ళదగ్గరనుంచీ మడిచ్ నా వీపుమీద బిగించింది. ఆమె అలా పుకుని పైకి ఎత్తింది. దాంతో నా మొడ్డ సర్రున దాని పూకు చివరిదాక ఒక్క జెర్క్తో వెళ్ళిపోయింది.

అది కాళ్ళు రెడూ గట్టిగా బిగించి నన్ను మళ్ళి పైకి లేవకుండా తన మొత్తకి వొత్తి పట్టుకుంది. దాని పూకులోపలే నా మొడ్డ ఎగిరెగిరి పడుతుటే దానికి చాలా నచ్చింది. ఓ నిమిషం తర్వాత అది కాళ్ళు కొంచెం లూస్ చేసి నాకు ఎత్తెత్తి దెంగటానికి స్పేస్ ఇచ్చింది. ఇంక నా వాయింపు మొదలుపెట్టాను. బైటికి లాగి చాలా ఫోర్స్ తో దాని పూకులోకి దించుతుంటే నా మొత్త దాని గొల్లిని బాక్సింగ్ లో దెబ్బకొట్టినట్లు కొడుతుంటే, దానికి గాలిలో తేలుతున్నట్లున్నది. ” అబ్బా…రెడ్డీ, కొట్టు, ఇంకా కొట్టు, గట్టిగా దెంగు,ఆపవాకు. అమ్మా ఇంకా …ఇంకా అంటూ నా తలను దగ్గరకు లాక్కొని లిప్లాక్ చేసి నా నాలికను లాక్కొని మింగేస్తున్నత గట్టిగా తన నోట్లోకి లాక్కున్నది. నా రెండుచేతులూ తన వెలగ పండు లా గట్టిగా ఉన్న సళ్ళను పిసికి పిసికీ పచ్చడి చేస్తున్నై. అలా కొంచెం సేపు దెంగి, నేను ఆపి, ఆమె ను రెండు చేతుల మీద లేపి నేను నా విపు మీద పడుకొని నా మొడ్డ జారిపోకుండా దానిని నా మీదకు లాక్కొన్నాను. లాక్కొని దానిని నా రొమ్ముమీదకు లాక్కొని దాని సల్లను నా నోటితో చీకుతూ…ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను దెంగు…నీకెంత దమ్మున్నదో చుస్తా…కమ్మాన్ !” అన్ చాలెంజ్ లాగా ఇన్వైట్ చేసా. అమ్మో అదేమీ తక్కువ కాదు. నా చాలెంజ్ ఒప్పుకున్నది. ముందర ఒక్క అరనిమిషం తన పూకు లో ఉన్న మొడ్డని అదిమిపెట్టీ నా మీద పడుకున్నది. తర్వాత లేచ్ తన మొత్త స్పీడ్ పెంచింది.

అబ్బా …దాని స్పీడ్ చూస్తే మతిపోతుంది. అంత స్పీడ్ గా దెంగటం మొదలుపెట్టింది. మా యిద్దరికి ఎంత రసాలు కారేయంటే పూకులోపల ఫ్రిక్షన్ తగ్గిపోయింది. తనే లేచి ఓ గుడ్డతొ నా మొడ్డ మీద ఉన్న రసమంతా తుడిచి, అందినంతవరకూ తన పూకులో గుడ్డతో ఎక్స్ట్రా తడి అంతా అద్దుకొని మళ్ళీ విజ్రుంభించింది. ఇప్పుడు దాని పూకులో నా మొడ్డ మంచి టైట్ గా వెళ్తొంది. అది రెచ్చిపోయి తన పూకు చిరిగిపోయెంట వెగంతో దెంగటం మొదలుపెట్టింది. దానికి నెమ్మదిగా చెమటలు పట్టటం మొదలైంది. నాకు అర్ధమైంది దానికి ఇంకా ఎక్కువసేపు ఉండదని. నేను నా చెయ్యి దాని పూకుమీదకు పెట్టి దాని గొల్లిని మసలటం మొదలుపెట్టాను. అది రెచ్చిపోయి ” అబ్బా రెడ్డీ చంపేస్తున్నావు. నాకు ఇంకా ఎక్కువసేపు ఉండదు. నాకు కారిపోయేట్లుంది. అమ్మా….అబ్బా … ఏమివేసి పెంచావురా నీ మొడ్డని ఇంతసేపూ అలసటలేకుండా దెంగుతున్నది. నీవుకూడా కార్చుకో…ఇద్దరిఖీ ఒకేసారి ఐటే చాలా బావుంటుంది….కమాన్ ట్రై…అమ్మా అబ్బా నాకు ఐపోఓఓఓఓతున్నది….ప్లీజ్ యూ ఆల్సొ కం….కమ్మాన్” అంటూ తను అంతా కార్చేసుకుంది. దాని వొళ్లంతా చెమటతో కారిపోయింది. నాకు కూడా దాని మాటలూ…దాని సౌండ్లూ దాని ఆవేశం చూచి నాకు కుడా ఐపోవచ్చింది. నేను కూదా దాని పిర్రలమీద చేతులేసి, దాని పూకుని నా మొత్తకి గట్టిగా నొక్కుకొని, నా మొద్దని దాని పూకుకోకి తొక్కిపెట్టి …..అమ్మా…నాకుకూడా ఐపోతున్నది. ప్లీజ్ ఇంకా కొన్ని ఊపులు ఊపు ప్లీజ్.

అమ్మా ఐపోతున్నది…ప్లీజ్” అన్నాను. అది తన గుద్దను పైకి కిందికీ నాకు అనుగుణంగా ఆడించి నాకు పూర్తిగా కార్చుకోవటానికి సహాయపడింది. నాకుకారిపోయింతర్వాత నేను దానిని మళ్ళీ నా రొమ్ముల మీద గట్టిగా బిగించి దానిని ముద్దులలో ముచి దాని సళ్ళు నిమురుతూ ఇద్దరం అలానే చాలాసెపు పడుకున్నాము. తను మధ్యమధ్యలో గుడ్డతొ తన పూకులో నుంచి కారుతున్న మా ఇద్దరి రస్సాలు అక్కడ రొచ్చు కాకుండా తుడుస్తూ ఉన్నది. ఐనప్పటికీ, అది నా మీదనుంచి లేచేప్పటికి కొన్ని చుక్కలు దాని పూకులోనుంచి కారి నా మీద పడ్డై. ఇద్దరం నెమ్మదిగా లేచి వాళ్ళ బాత్రూం లోకి వెళ్ళి ఒకళ్ళనొకళ్ళం తుడుచుకుంటూ కడుక్కుంటుంటే, ఇద్దరికీ స్నానం చేయ్యాలనిపించింది. షవర్లోనుంచి గోరువెచ్చని నీటితో ఇద్దరం ఒకళ్ళకొకళ్ళం సోప్ రాసుకుని రుద్దుకుంటూ కావలించుకుంటూ, ముద్ద్లెట్టుకుంటూ ఓ పావుగంట స్నానం చేసి ఒకళ్ళనొకళ్ళం టవల్ తో తుదుచుకొని బైటికి వచ్చాము. ఇంట్లో ఎవ్వరూ లేరుకదా!. అందుకని తనే లంగా రెవిక వేసుకొని కిచెన్ లోకి వెళ్ళి కాఫీ కలిపి తెచ్చింది.

నేను దానితో ” చూడు డార్లింగ్, ఇందాకటినుంచీ ఇద్దరం దెంగుకోవటం తోనే సరిపోయింది.కానీ నేను నీ అందాన్ని కళ్ళారా పూర్తిగా చూచి అనుభవించలేదు. అందుకని నువ్వొక్కసారి ఆరెండూ విప్పేసి నా కళ్ళకు విందు చెయ్యాలీ.నా కళ్ళూ, మనసూ తపించిపోతున్నై!” అన్నాను. తను అప్పటికే బాగా అల్సిపోయింది. అందుకని కదలలా. నేనే ఆమె దగ్గరకెళ్ళి, ఆమెను కావలించుకొని, నెమ్మదిగా నిలబెట్టి ఆమె లంగా నాడా విప్పి, రెవిక విప్పి పూర్తిగా నగ్నం గా చేసాను. ఆమె ను అలానే నుంచోబెట్టి నా సీట్లోకి వచ్చి కూర్చొని ఆమెను తదేకంగా చూస్తున్నను. ఆమె రెండునిమిషాల తర్వాత,” ఐందా?” అన్నది. ” నేను ఆరోజున నిన్ను డిస్క్రైబ్ చేసింది బైటిబైటి నుంచే! ఇప్పుడు నువ్వు అసలు ఆర్టిస్ట్ కి ఒక డ్రీం లేడివి. నిన్ను ఇలా ఎంతసేపు చూసినా నా కళ్ళకు మనసుకీ తృప్తి కలగదు. నీ సళ్ల లాంటీ సళ్ళు ఏ వేయ్యి మందిలో ఒక్కరికి ఉంటైయ్యేమో! నీ పూకైతే ఒక హనీ ట్రేప్! ఎంత జుర్రినా ఇంకా తేనె ఊరుతూనే ఉంటుంది. ఇక నీ పిర్రలైతే బియాండ్ డిస్క్రిప్షన్! అబ్బా ఆ షేప్ ఎక్సలెంట్! నీ నడుము కోటి ముద్దులకు ఎలిజిబిల్! నువ్వు అసలు మొత్తమైతే రోజుకు నాలుగుసార్లుచొప్పున నెలకు నూట ఇరవై సార్లు, సంవత్సరానికి దాదాపు పదిహేను వందలసార్లు దెంగుడుకి దేవుడు నీకిచ్చిన సొగసు. ఇంతకంటే నాకు ఇంకా నెన్ను డిస్క్రైబ్ చెయ్యటం నా తరం కాదు.!” అని ముగించాను.

” అబ్బో! నువ్వు ఉట్టి ఆర్టిస్టే అనుకున్నాను, నువ్వు నోరు విప్పితే కవిత్వం కూడా వెలగబెడుతున్నావే!” అన్నది.
” నీలాంటి దివ్య రూపాన్ని చూస్టే, మూగవాడికి కూడా కవిత్వం పలుకుతుంది” “సరే ఇంక డ్రాయింగ్ మొదలుపెడదామా?” అన్నాను. అది నా దగ్గరకు వచ్చి, నా వొళ్ళొ అలానే నగ్నంగా కూర్చొని,”రెడ్డీ, నీ దెంగుడికి నేను దాసోహం అయ్యాను. మా ఆయన బాగానే దెంగుతాడు…కానీ నీదగ్గర ఏదో స్కిల్ల్ ఉన్నది. ఇంక ద్రాయింగ్ పక్కన పెట్టు.” అంటూ నన్ను అతుక్కుపోయి మళ్ళీ లిప్లాక్ చేసింది. దాని పనులకు నా మొడ్డ మళ్ళీ గాలిపోసుకోని తయారైంది. నామొడ్డ్ గట్టిపడి దాని పూకునినొక్కటం మొదలుపెట్టింది. అది ఒక్క ఊపుతో లేచి నా పక్కన కూర్చొని వొంగి నా మొడ్డని నోట్లోపెట్టుకొని చీకటం మొదలు పెట్టింది. నేను వొంగి దాని చెవిలో, నాకు నీ తెఏనె తుట్టెనుంచి తేనె నాక నివ్వవా?” అని రహస్యం గా అడిగాను. అది అలా నే నన్ను వెనక్కి తోసి నా మొడ్డని వొదలకుండానే నా మీదికి రెండుకాళ్ళూ వేసి తన పూకుని నా నోటిదగ్గరకు చేసింది. నేను మొదటిసారే ఐనట్లు చీకటం మొదలుపెట్టాను. అలా కొంచెం సేపు చీకి చీకి తను పడుకోని సైడ్కి తిరిగి ఒక కాలు పైకెత్తి, రెడ్డి దిస్ టైం బేక్ ఎంట్రీ ప్లీజ్!” అన్నది. నేను దాని వెనకకు చేరి దాని పిర్రలు పిసుకుతూ, చేతిని ముందుకు తీసుకెళ్ళి దాని గొల్లి నులుపుతూ నా మొడ్డని దాని పూకులోకి దూర్చాను.

అది కొంచెం వెనక్కి జరిగి నా మొడ్డ మొత్తం దాని పూకులోకి పోయేట్లుగా పొజిషన్ చెసుకొని “ఊఊ” అన్నది. నేను అలానే వెనకకుంచి చాలా సేపు దెంగి, దానిని బోర్లా తోసి దాని పిర్రలకిందకుండా దాని పూకులోకి నా మొడ్డని తోసాను. ఈ పొజిషన్లో చాలాబిగుతుగా మొడ్డ కదులుతున్నది. నేను దాని వీపు మీద పడుకొని దాని బుగ్గలూ, మెడ, చెవి వీపు ముద్దులెట్టుకుంటూ రెప్టైల్ పొసిషన్లో బాగా దెంగాను. దాని కి కొంచెం సేపట్ళొ ఐపోవచ్చింది. అంది నన్ను తోసేసి వెల్లకిలా పడుకోబెట్ట్, నా మీదికెక్కి తన చేత్తో నా మొడ్డని తన పూకులోకి దూర్చుకొని, ఫస్ట్ రౌండ్ లాగా దెంగటం మొదలు పెట్టింది. అంత ఫోర్స్ గా నే దెంగింది. అలానే కార్చుకుంది…నా చేత కార్పిచ్చింది. అలానే ఇద్దరం బాత్ రూంలోవెళ్ళి కదుక్కొని వచ్చాము. తర్వాత ఇద్దరం కొంచెం రెస్ట్ తీసుకొని, లంచ్ చేసాము. లంచ్ లో తను చాలా ప్రేమగా నాకు తినిపించింది. కొంచెం రెస్ట్ తీసుకొని పోస్ట్ లంచ్ మళ్ళీ రెండు రౌండ్స్ వేసుకొన్నాము…ఓకటి డాగీ పొజిషన్లో మరోసారి కిచెన్ పొజిషన్లో వెనకనుంచి దెంగించుకున్నది.

అలా ఆరోజు నాలుగుసార్లు ఇద్దరం బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. నా సామాను సర్దుకుంటుంటే “రెడ్డీ, మళ్ళీ ఎప్పుడూ?” అన్నది. ” మనిద్దరికీ సూటబిల్ టైం దొరకాలికదా? దానికి నీవే బెస్ట్ ప్లాన్నర్ వి. నేను మటుకు నీకెప్పుడు కావాలన్న రెడీ! ఆఫీస్లో కావాలన్నా దెంగుతాను. అది నీ ఇష్టం!” అన్నాను.
ఆ సలహా కూడా ఆమెకు నచ్చింది. ఆఫీస్ లో కొంచెం పని తక్కువగా ఉన్నరోజున ఆమె మీటింగ్ పేరున కేబిన్ తలుపు లాక్ చేసి క్విక్ ఫక్ అప్పుడప్పుడు చేయించుకునేది. వాళ్ళ ఇంటికి కూడా అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి రెండుమూడు సార్లకు తక్కువ కాకుండా దెంగి వచ్చేవాడిని.
ఇదీ నా బాస్ ని దెంగి లోబరచుకున్న కధ. దాని అహం, దానికి మొదత్లో ఉన్న పొగరూ మొత్తం నా మొడ్డలోనికి దిగినై. అందుకనే అంత కుతిగా దెంగించుకునేది.

ఇదీ ఫ్రెండ్స్ నా కధ. మీ లైక్స్ కోసరం ఎదురుచూస్తున్నాను.