బానేరుగట్ట గొరెల్లు కాచే ఆంటీ తో నా దెంగుడు పార్ట్ – Telugu Boothu Kathalu - Telugu Sex Stories

హాయ్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ స్టోరీ రీడర్స్ నా లాస్ట్ స్టోరీ
బానేరుగట్ట గొరెల్లు కాచే ఆంటీ తో నా దెంగుడు పార్ట్ 1 మీకు బాగా నచ్చింది అని అనుకొంటున్న మంచి రిప్లై కూడా వచ్చింది లైక్ చేసినా మీ అందరికీ చల్లా చల్లా థాంక్స్ నాకు తెలిసి ఈ స్టోరీ చదివిన ఆంటీస్ అమ్మాయిలు

చదువుతూనే మి రసాలు కార్చుకునీ ఉంటారు అనుకొంటున్న ఎందుకు అంటే నాకు ఒక్క మెయిల్ వచ్చింది ఒక్క ఆంటీ ఏజ్ 48 అంట తనకు నా స్టోరీ చదువుతూ ఉంటే తనకే తెలియకుండా రసాలు కార్చుకున్న అని చెప్పింది అప్పుడు నేను అడిగాను ఎల్ల అని తను చేపింది స్వర్ణ గుద్దా దేన్గడం చదువుతూ కార్చుకున్న అయిన అది ఎం దేన్గడం రా స్వామి అందీ అందుకే మిమల్ని అడిగాను తప్పుగా అనుకోవద్దు
డియర్ ఆంటీస్ గర్ల్స్ నాతో మీ ఫీలింగ్స్ పంచుకోవాలి అంటే నా mail ID లో నాను కలవవచు నా id 👇[email protected] Google chat కూడా ఉంది
ఇంకా స్టోరీ లోకి వెళ్దాం
నే.చెపండ్డి మంజు గారు ఎల్ల ఉన్నారు
మం. హ నేను బాగున్న మీరు
నే.సూపర్ గా ఉన్న అండి
మం.ఇంకేంటి విశేషాలు
నే. చేపాల్లి మీరే ఎల్ల ఉంది లైఫ్
మం.ఉమ్మ్ ఎదో అలా నడుస్తూ ఉంది
నే.అంటే మీరు హ్యాపీ గా లేరా
మం. ఏ అక్క నా గురించి చేపలేదా మీకు
నే.చిపింది మీ నోటితో విందాం అని
మం.ఎం వినాలి
నే. మీ ఏజ్
మం.21
నే.మరీ
మం. హ మరీ ఏంటో అడ్డగండ్డి
నే.మీరు తప్పుగా అనుకోకూడదు
మం.అల్ల అనుకినెళ్ళ ఉంటే ఎందుకు కాల్ చేస్తా
నే.సరే మీ కొలతలు
మం.అబ ఇంకా నాను చూడకుండానే మీకు నా కొలతలు అవసరమా
నే.చూస్తే మిరెంటి చేపేది నేనే చెబుతా
మం. అబ్బో చల్లా అనుభవం ఉందే మీకు
నే.ఎదో మీ లాంటి వల్ల దయ
మం.నాదేముంది
నే.మరీ చేపండి
మం.చేపలా
నే.చెబితే మీరు అనుకొనిధీ చూపిస్తా
మం. ఏంటో అది
నే.మీరు చెబితే గా
మం.28 26 30
నే. హొ సూపర్ మంచి స్లిమ్ గా ఉన్నారు ఇలియానా లా
మం.అంత లేదు లే గానీ
నే.నిజం అండి మి కొలతలు తలుచుకుంటూ ఉంటేనే ఎదో లా ఉంది
మం.ఎదో లా అంటే
నే.అది మాటల్లో చెప్పలేను లే
మం.మరీ ఎదో చూపిస్తా అన్నారు
నే.చూసిన తర్వాత కోపడకూడదు సరేనా
మం.సరే కోపడను లే
నే.బాగా నిగిడి ఉన్న నా మడ పిక్ తన WhatsApp కీ పంపి చూసుకోమని చేపను
మం. హ హ హ 😲 ఏంటి మరీ మీది అంత ఉంది
నే. ఏ బాగోలేదా
మం.సూపర్ ఉంది
నే.మరీ మీకు నాది నచ్చిందా
మం.ఉమ్మ్
నే. చేపండి
మం.ఇంతలా ఉంటే ఎవరికి నచకుండా ఉంటుంది
నే.మీకు నచ్చిందా అని
మం. హ నచ్చింది
నే.నిజం గా
మం.నిజం గా ఏ అలా అడిగారు
నే.ఎం లేదు అంతలా నచ్చితే దానికి ఎం లేదా అని
మం.ఎం కావాలి ఏంటి
నే.నీకు తెలీదా
మం.నీ దానికి ఎం కావాలో నాకు ఎల్ల తెలుస్తుంది
నే.పోనీ అది చూస్తూ ఉంటే నీకు ఎం అనిపిస్తోంది
మం.ఉమ్మ్ చేపలా
నే.చెప్పు
మం.దగరగా ఉంటే గట్టిగా పట్టుకొని
నే. హ పట్టుకొని
మం.బాగా కిస్ చేస్తూ
నే.కిస్ చేస్తూ
మం.నీ మడ గుండుని నా నోటిలోకి తీసుకుని చికేదాని
నే.డైరెక్ట్ గా దొరికినపుడు చికుదువుగాని ఇప్పటికీ ఒక్క కిస్ చేయరాదు
మం.అంతేగా అంటూ ఫోన్ లోనే చుప్ చుప్ చుప్ చుప్ అంటూ ముద్దులు పెడుతూ అయినా నీ మడ గుండు ఏంటి మరీ అంత పెద్దగా ఉంది
నే.గుండు మాత్రమేనా మరీ నా మడ్ద పెద్దగా లేదా
మం.మొత్తం పెద్దగానే ఉంది కానీ నాకు నీ మడ గుండు చాలా చాలా నాచింది
నే.మరీ ఎప్పుడు కలుద్దాం
మం.అక్క నీ అడిగి చెబుతా
నే. ఏ మి అక్క చెబితేనే నాతో వస్తావా
మం.అవును నాకు నీను పరిచయం చేసింది అక్క నే గా
నే. అల్ రెఢీ మీ అక్క నీ కూడా నేను
మం.తెలుసులే
నే.ఏంటి నాను కలిసిన విషయం చేపిందా మీ అక్క
మం.మా ఇదరి మధ్య ఎది దచుకొమ్ము
నే.ఇంకా ఎం చేపింధీ
మం. హ నువు తనను ఎం చేశావో చెపింధీ
నే.మరీ నీకు అది నచ్చిందా
మం.అందుకేగా ఇప్పుడు కాల్ చేశా
నే.మరీ మీ దర్శనం ఎప్పుడో
మం.నీకు ఎప్పుడు కావాలో మా అక్క నే అడుగు
నే.సరేలే తర్వాత తననే అడుగుతా
మం.తర్వాత ఎందుకు ఇప్పుడే అడుగు
నే.ఏంటి నీ పక్కనే ఉందా అంతలో స్వర్ణ ఫోన్ తీసుకొని
స్వ.ఏంటి రా
నే.చెప్పు
స్వ.ఏంటి చేపెది
నే.అదే నాను తనను ఎప్పుడు కలుపుతవు అని
స్వ. ఏ అగ్గలేక పోతునవా
నే.అల్ల ఎం కాదు
స్వ.మారి ఇప్పుడు మాట్లాడి అప్పుడే నీకు ఇంకొకతి కావాలా
నే.ఇంకొకతి కావాలి అని నేను అదిగానా నువే చేపావు
స్వ.చెబితే మాత్రం
నే.అందుకే అడిగాను
స్వ. అయినా నాను అంతలా అని సార్లు దెంగి ఈ రోజే దాని కూడా దేంగలా
నే. ఈ రోజు కాకపోతే రేపు
స్వ.కుదరదు రేపు కూడా నాతోనే
నే.సరే అయితే హ మట్ట తనని చేపమను చూద్దాం
స్వ.ఎంటే మంజు ఓ నాలుగు రోజులు అగ్గలేవా
మం. ఏంటో అక్క నాకన్నా పెద్ద దానివి నువే అగ్గాలేక ఒక్క రోజులో లంగా లేపవు నిక్కనా కుర్రదని నా పరిస్తితి కొంచం అర్థం చేసుకో
స్వ.ఓసి దోమరీ ముండా నీకు రేపే కావాలా
మం.అమ్మో రేపటివరకున్న
స్వ.మరీ ఇప్పుడే అనుకున్నావా
నే. ఇప్పుడైనా నేను రెఢీ
స్వ.సరిపోయింది ఇద్దరికీ ఇద్దరు
మం. ఏ నువెం తకువా తిన్నావా
నే.సరే మీ గొడవా అపి ఎప్పుడు ఎక్కడికి రవల్లో చేపండి
స్వ.సరే అయితే మార్నింగ్ వచ్చినా చోటుకే
నే. ఏ టైమ్ కీ రావాలి
స్వ.11కీ
మం.అంత లేట్ గాన
స్వ.లేదు 6కే వెళ్లి నీ పుకూ తెరిచి పెట్టు
మం. తాను వస్తాను అంటే నేను 5కే వెళ్తా
స్వ.మరీ అంతా దోల్ల ఎంటే నీకు
మం.మరీ మడ పొట్టు పడి 6నెలలు అయింది హ మాత్రం ఉండదా
నే.సరేలే 10కి అక్కడికి వస్తా ఇద్దరు వచ్చేయండి
స్వ.సరేలే తిన్నావా
నే.లేదు ఇంకా తిన్నలి
స్వ.తినేసి పడుకొని బాగా రెస్ట్ తీసుకో నీకు రేపు ఫుల్ వర్క్
నే.సరే బై గుడ్ నైట్
స్వ.మం.ఒకే good night
నేను call కట్ చేసి హోటల్ కీ వెళ్లి ఎగ్ రైస్ తీసుకొని రూమ్ కీ వచ్చి తింటూ WhatsApp లో మా గ్రూప్ msg లు చూస్తూ ఉన్న అంత లో మా మేనేజర్ నుండి ఒక్క msg వచ్చింది
Dear team twomaro morning meeting at 9am
……hotal don’t miss any body హ msg చూసి నాకు పిచ్చా కోపం వచ్చింది అసలు తినబుది కాలేదు
అప్పుడు నా పరిస్తితి ఎల్ల ఉంటుంది అని ఒక్క సారి ఆలోచించండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎం చేయలేక మళ్ళీ స్వర్ణ కి కాల్ చేశా
స్వ.ఏంటి మళ్ళీ చేశావు
నే. తాను ఉందా వెలుపియెందా
స్వ.ఇప్పుడే వెల్లింది చెప్పు
నే.మార్నింగ్ మీటింగ్ ఉంది ఆఫీస్ లో
స్వ.అప్పుడే వస్తా అన్నావు
నే.ఇప్పుడే msg వచ్చింది
స్వ.అయితే ఎల్ల
నే.నువే చేపలీ
స్వ.కచ్చితంగా వెళ్ళాలా
నే.కచ్చితంగా వెళ్ళాలి కావాలి అంటే నెక్స్ట్ రెండు రోజుల్లో లీవ్ పెడతా
స్వ.సరేలే ఎం చేద్దాం
నే. పోనీ రేపు నైట్ కీ కుదురుతుందా మీకు
స్వ.తనకి ఒకే వల్ల అత్త ఆల్ రెఢీ ఊరికి వెళింది నాలుగు రోజులు రాదూ
నే.మారి రేపు నైట్ కీ ప్లాన్ చెయ్
స్వ.నాకు ఇంటిలో నా కొడుకు ఉంటాడు గా
నే.మరీ ఎల్ల
స్వ.సరేలే రేపు సాయంత్రం లోపు ఎదో ఒకటి ఆలోచిద్దాం
నే.సరే ఉంటాను బై
స్వ.సరే బై
మరుసటి రోజు మార్నింగ్ నేను తోరగా లేచి ఫ్రెష్ గా బాత్ చేసి టిఫిన్ చేసి రెఢీ ఐ ***** హోటల్ కీ వెళ్ళాను 9:15 కీ మీటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఫోన్ సైలెంట్ లో పెట్టీ బ్యాగ్ లో వేసా మంత్ ప్లాన్ ఎల్ల టార్గెట్ కంప్లీట్ చేయాలి అని మాట్లాడుకుంటూ 1:30 కీ లంచ్ కీ మీటింగ్ హల్ లో నుండి కిందకు వాస్తు ఫోన్ జోబ్ లో వేసుకొని వాష్ రూమ్ లొకి వెళ్లి ఫోన్ చూసా అప్పటికే చల్లా మీస్డ్ కాల్స్ అందులో మంజుల నంబర్ నుండి దాదాపు గా 54మీస్డ్ కాల్స్ కొన్ని స్వర్ణ వీ నాకైతే మెంటల్ ఎకింది మంజు కి చేస్తే ఎం అంటుందో అని స్వర్ణ కి కాల్ చేశా
స్వ. హ చెప్పరా
నే.ఏంటి అని సార్లు కాల్ చేశావు చెప్పు
స్వ.మరీ మీటింగ్ కీ వెలెలోపు కాల్ చేయచుగా
నే.ఎదో అర్జెంట్ లో ఉన్న లే
స్వ.మంజు కాల్ చేసిందా
నే.చల్లా సార్లు
స్వ.మరీ తనకి నువు చేయలేదా
నే.లేదు
స్వ.ఎందుకు చేయలేదు
నే.ఏమో వే ఎంత ఆశా పెతుకొందో ఎం చేపలో తెలియక చేయలేదు
స్వ.సరే తనకి నేను చెప్పుకొంట లే
నే.తను నీతో పట్టు లేదా
స్వ.లేదు నేను మా అమ్మ వల్ల ఇంటికి వచ్చాను
నే.ఏంటి ఇప్పుడు అయితే ఈ రోజు కలవటం కుదరదా
స్వ.అల ఎం లేదు మంచి ప్లాన్ చేశా లే
నే. ఏంటో చెప్పు
స్వ. ఈ రోజు నైట్ డ్యూటీ నీకు
నే.ఎక్కడ నువు లేవుగా
స్వ.అదే నీకు సప్రైజ్
నే.నిజమా
స్వ.నువు ముందు నీ మీటింగ్ ముగించుకొని కాల్ చే సరేనా
నే.ఒకే అయితే మరి తనకి చేపావ్వ
స్వ.అది అంత నేను చూసుకొంట లే
నే.సరే అయితే ఇంకా నేను ఉండేదా
స్వ.ఒకే తోరాగా కాల్ చే బై
నే.ఉమ్మా 💋 బై
అంటూ కాల్ కట్ చేసి వెళ్లి అందరితో కలిసి లంచ్ చేసి ఔట్ సైడ్ వచ్చి ఒక్క దమ్ము కొట్టి మళ్ళీ మీటింగ్ కీ వేలను ఈవెనింగ్ 4కి మీటింగ్ ముగించుకొని మా బాస్ తో రెండు రోజులు లీవ్ కావాలి అని చెప్పి అతని పర్మిషన్ తీసుకుని రూమ్ కీ వాస్తు వాస్తు నే స్వర్ణ కి కల్ చేశా
స్వ.అయిందా నీ మీటింగ్
నే. హ అయ్యింది ఇంకో మూడు రోజులు మనదే
స్వ.అదేంటి
నే.రేపు ఎల్లుండి లీవ్ పెట్టాను తర్వాత ఆదివారం సో మూడు రోజులు
స్వ.సరే గానీ ఎక్కడ ఉన్నావు
నే.రూమ్ కి వెళ్తున్న
స్వ.సరే వెళ్లి రెఢీ ఐ నాకూ కాల్ చెయ్
నే.ఎక్కడికి రావాలి
స్వ.చెబుతా లే ముందు వెళ్లి రెఢీ ఐ కాల్ చెయ్
నే.సరే లే ఉంటాను అని ఫోన్ పెట్టేసి నా రూమ్ కి వచ్చి మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా బాత్ చేసి నా మడ్ద నీ సబ్బు తో బాగా తోముకుని ఒరే తముడు ఒకే నైట్ కీ రెండు పుకులు అంటూ రెఢీ ఐ స్వర్ణ కి కాల్ చేశా
స్వ.చెప్పరా
నే.నేను రెఢీ వే ఎక్కడికి రావాలి చెప్పు
స్వ. బానేరుగట పోలీస్ స్టేషన్ కాడికి వచ్చి కాల్ చే
నే.సరే అయితే
స్వ.ఎంత సేపు పడుతుంది నీకు రావటానికి
నే.ఈవెనింగ్ టైమ్ కదా 1hour పైనే
స్వ.ఒకే ఇంకా టైమ్ 5దే గా ఎం పర్లేదు స్లో గానే రా
నే.సరే అయితే ఇంకా నేను బయలు దేరుత
స్వ.సరే
ఇంకా నేను నా బ్యాగ్ లో ఒక్క లుంగీ నికర్ టవల్ అని పేటు కొని బైక్ తీసుకొని వెళ్ళాను ఎక్కడ చూసినా ఫుల్ ట్రాఫిక్ ఎదోలా 6:20 కీ అక్కడికి వెళ్లి స్వర్ణ కి కాల్ చేశా
స్వ.వచ్చేశా
నే. హ ఇప్పుడే
స్వ.సరే అయితే
నే.ఎక్కడికి రావాలి
స్వ.కాసేపు అక్కడే ఉండు నేనే కాల్ చేస్తా
నే.సరే ఎంత సేపు పడుతుంది
స్వ. ఏ కాసేపు అగ్గలేవ
నే.సరే లే బై చెప్పి బైక్ పార్క్ చేసి పక్కనే ఉన్న condiments లోకి వెళ్లి ఒక్క టీ సిగరెట్ తీసుకొని తాగుతూ ఈ మూడు రోజులు ఎల్ల ఎంజాయ్ చేయాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉన్న అంతలో స్వర్ణ కాల్ చేసింది
నే.చెప్పు
స్వ.ఎక్కడ ఉన్నావు
నే.ఇక్కడే టీ షాప్ లో
స్వ.సరే ఇంకో 15నిమిషాలు వదిలి మా పొలం కాడికి రా అంది
నే.ఏంటి పొలం కాడిక అక్కడికి ఎందుకే
స్వ.చెప్తున్న గా విను
నే.సరే లే ఏమైన తీసుకొని రావల
స్వ.ఎం అవసరం లేదు లే నువు రా చాలు
నే.సరే లే
రెండు ప్యాకెట్లు కింగ్ సిగరెట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఒక్క దమ్ము కొట్టి బయలు దేరి స్వర్ణ వల్ల పొలం కాడికి వెళ్లి బైక్ అపి కాల్ చేశా
స్వ.వచ్చేశా
నే. హ
స్వ.ఎక్కడ ఉన్నావు
నే.ఇక్కడే బైక్ పార్క్ చేసాగ మొన్న
స్వ.సరే హ పక్కనే ఒక్క చిన్న దారిలో నే బైక్ తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చేయ్
నే.సరే అని బైక్ స్టార్ట్ చేసి వేలనూ మొన్న నేను తాను కలిసిన వల్ల పొలం కాడి ఇంటి కడ ఇంకో Activa ఉంది నేను పక్కనే బైక్ పార్క్ చేసి వెళ్లి డోర్ తియబోయణు లోపలి నుండి లాక్ చేసి ఉంది
(నిజం చెప్పుతున్న అప్పుడు మాత్రం నాకూ కొంచం భయం వేసింది ఎందుకు అంటే Activa వేరే ఉంది లోపలి నుండి లాక్ చేశారు)
అంతలో స్వర్ణ ఎవరు అందీ
నేనే అన
స్వ.కాసేపు అగు తీస్తా అందీ అప్పటికే కొంచం చీకటి పడుతు ఉంది అల్ల కొంత సేపటికి
స్వ.డోర్ ఓపెన్ చేసి లైట్ ఆఫ్ చేసి రే నేను చేపినపుడు లోపలికి రా అంది
నే.సరే అన
ఒక్క రెండు నిమిషాల తరువాత లోపలికి రా అంది నేను డోర్ ఓపెన్ చేసి లోపలికి వెళ్ళాను చిమ్మ చీకటిలో నాకూ ఎం కనపడలేదు అంతలో స్వర్ణ రే డోర్ వెనక స్విచ్ ఉంది ఆన్ చెయ్ అందీ నేను చీకటి లోనే డోర్ లాక్ చేసి లైట్ ఆన్ చేశా హ వెలుతురుకి నా కాళ్ళు మసక బారాడం తో కాళ్ళు పులుముకొని చూసా బెడ్ పక్కన ఉన్న స్వర్ణ మంజు లాని చూసి అచర్యపోయను ఎంతలా రెఢీ ఐ ఉన్నారు అంటే శోబానప్పు పెళ్లి కూతురులు లా ఉన్నారు మంజు నీ చూడటం ఇదే మొదటి సారి కావటం తో తాన 26 నడుము ఎల్ల ఉంది అంటే మాటలో చెప్పాలంటే కష్టం అంత కసి గా ఉంది నేను వలను అల చూస్తూ ఉంటే స్వర్ణ రే రే ఉన్నావా అందీ నేను తేరుకొని హ అంటూ వాళ్ళ దగారికి వెళ్లి స్వర్ణ బుగ్గ మీద చుప్ అంటూ ఒక్క ముద్దు పెట్టా తను ఉమ్మ్ హ్ అంటూ ఉంటే పక్కనే ఉన్న మంజు నీ నా యడమ చేతో తన నడుము చుట్టూ వేసి నా వైపు కి లాకోనీ తన కింద పెదవిని చిన్నగా నా నోటిలోకి తీసుకుని చీకుతూ ఉంటే మంజు హ హా ఉమ్మ్ స్ స్ అంటూ నే నాను వెనక్కి తీసింది తాను అల్ల చేస్తుంది అని అనుకొని నేను తనకు కొంచం దూరం వెనకు వెళ్లి స్వర్ణ వైపు చూసి ఏంటి అన తను ఎమ్మో నాకేం తెలుసు నువే అడుగు అందీ
నే. ఏ మంజు ఎం అయోందే
మం.నువు నాతో మాట్లాడకు
నే.ఎందుకు
మం.ఎందుక మార్నింగ్ వస్తా అని చెప్పి ఇప్పుడ రావటం అది కక్క ఎన్ని సార్లు కాల్ చేశాను అసలు మాట్లాడలేదు నువు
నే.నీ మిస్డ్ కాల్స్ చూశాక నీకు ఎం చేపలో అర్థం కాలేదు అందుకే స్వర్ణ కి చేపను తను నీకు చెబుతా అందీ
మం.అయితే మాత్రం నాకు ఒక్క మట్ట చేపలి గా
స్వర్ణ అంతలో కళగా చేసుకొని సరే లేవే డే లో అనుకిన్నమ్ము మనకు నైట్ మొత్తం ఉంది గా ఇంకా ఎందుకు వాడిని ఏడిపించడం
మం.ఎడీపించక అంత తొందరగా నా మీదకి రనిస్తన్న అందీ చీరు కోపంగా
నే. నువేంటే రనిచేది అంటూ తాన మీదకు వెలబోయను అంతలో స్వర్ణ రే రే ఆగ్గు నువు కూడా ఎంటిరా ముందు అక్కడ ఉన్న కవర్ లో నీకో గిఫ్ట్ ఉంది తీసుకో అంది ఏంటి అంటూ కవర్ ఓపెన్ చేసి చూసా ఒక్క కొత్త చొక్కా ప్యాంట్ ఉంది
నే.ఎవరు తెచ్చారు
స్వ.ఇంకా ఎవరు ఇద్దరం సగం సగం వేసి తెచ్చాం వేసుకో ముందు
నే.వేసుకోవాలి అంటే నా చొక్కా ప్యాంట్ మంజు విపలి
మం.కోపం గా నేను విప్పాను
నే.అయితే నేను వేసుకోను
మం.చూసావా అక్క ఎంత ఆశగా తెచము వేసుకోను అంటున్నాడు
స్వ.నువు విపితే వేసుకొంటడుగా విపవే బాబు ఎలాగో మళ్ళీ విపాలి గా తోరాగా కనివు
మం.నీకు ఇప్పుడు కాదు మళ్ళీ చెబుతా అంటూ నా చొక్కా విప్పి నా బెల్ట్ బాకల్ తీసి బొట్టన్ తీసి జిప్ లాగేసి ప్యాంట్ కిందకు లాగింది విల్లని చూసిన అప్పటి నుండే నా మడ్ద గటి పడింది అది చూసినా మంజు నా అండర్ వేర్ మీద నుండే నా మడ నీ నిమురుతూ అంతలోనే తేరుకొని పోరా అంటూ కొత్త డ్రెస్ ఇచ్చారు వేసుకొని ఏళ్ల ఉంది అన్న వాళ్ళు ఇద్దరు సూపర్ అంటూ నీకు నచ్చిందా అన్నారు చల్లా నచ్చింది అంటూ స్వర్ణ కి మంజు కి ఒక్కో ముద్దు పేటీ మళ్ళీ డ్రస్ విపేసి
నే.ఇప్పుడు చేపండే నా కసి పుకూ లార ఇద్దరి లో ఎవరు ముందు అన్న
స్వ.నీకు ఎవరు కావాలో వలే
నే.అయితే నువే
స్వ.అచర్యపోతు అదేంటి రా ముందు మంజు నే అంటావు అనుకొన్న అందీ
నే. నాకూ తెలుసే నువు ముదురు అని నేను నిక్కన దేశముదురు ఒక్క వెళ్ళా నేను మంజు కావాలి అంటే అప్పుడు నువు నాను దేపిపొడవలి అనుకోన్నవు కాదు
మం.అక్క వీడు నువు చెపినట్టు అంత మంచొడు కదే బాబు ఎదో మన మాటలు విన్నటు ఎం చేపడే
నే.నావుతు ఉంటే
స్వ. నవింది చల్లు లే గానీ ముందు మంజు పుకూ పని చూడు అందీ నేను మంజు కాడికి వెళ్లి బ్లూ చీరలో ఉన్న తనని కింద నుండి పై వరకూ చూసి ఒసే మంజు ఎంటే మరీ ఇంత కసిగా ఉన్నావు ఇంత అందని వదిలి ఎల్ల వేలాడే బాబు నీ మొగుడు అంటూ మంజు మొహం నా చేతుల్లోకి తీసుకుని నుదిటి మీద ముద్దులు పెడుతూ అలా కిందికి వచ్చి తాన బుగ్గలు కొరుకుతూ కిస్ చేస్తూ ఉంటే తను రే ఉమ్మ్ స్ స్ వెళ్లిపోయిన వడి గురించి ఎందుకురా నువు వచవుగా నీ మగాథనం చుపెట్టూ అంటూ ఒక్క సారి గా నా పెదాలు తన నోటిలోకి తీసుకోని చీకుతూ చిన్న చిన్న గా కొరుకుతూ అల్ల ఇద్దరం ఒక్కరి అధరమృతలు ఒక్కరూ పోటీ పడి జురుకొంటు నేను తన చీర బుజం మీద ఉన్న పిన్ తీసి కొంగు కిందకు వదిలి జాకెట్ మీద నుంచే మంజు 28 సళ్ళు రెండూ గట్టిగా పిసుకుతూ ఉంటే తను నా లిప్స్ వదిలి తాల వెనక్కి వాల్చి అమ్మ ఉమ్మ్ హ్ స్ మ్మ్ హ్ స్ మ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ హ హ ఉమ్మ్ హు హ్ హ్ హ్ ఎన్ని రోజులు అయింది రా మగాడి చెయ్యి పడి నా సళ్ళ మీద ఉమ్మ్ ఎం పిసుకుతూన్నవురా అబ్బా హ ఉమ్మ్ హ్ స్ మ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ అంటూ ఉంటే నేను అలానే మంజు నీ బెడ్ కీ అడ్డం గా పడుకోపేటా ఇప్పుడు మంజు ఏళ్ల ఉంది అంటే తొడల పై భాగం మంచం మీద కల్లు కిందకు అప్పర రతి దేవి లా ఉంది తాన ఒక్కో జాకెట్ హుక్స్ విప్పి బ్రా మీద నుండి ఒక్క సన్ను పిసుకుతూ మరో దని చీకుతూ ఉంటే మంజుల కింద పెదవిని చిన్నగా కోరుకొంటూ ఉమ్మ్ స్ హ్ రే ఉమ్మ్ హ్ మ్మ్ హ్ స్ మ్మ్ హ్ ఉమ్మ్ హ్ స్ అబ్బా ఎం చేస్తున్నావురా నా రాంకు మొగుడా ఉమ్మ్ హ్ స్ హు మ్మ్ హ్ స్ మ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ ఏ ఉమ్ హ్ స్ మ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ అబ్బా ఎం పిసుకుతున్నావురా ఉమ్మ్ హ్ అంటూ గట్టిగా మూలుగుతూ బెడ్ మీద మేలికలు ఉంటే పక్కనే ఉన్న స్వర్ణ రే కొంచం నేమధిగా పిసకరా బాబు అది తటుకోలేక పోతోంది అందీ అంతలోనే మంజుల గట్టిగా రే అలాని స్లో చేయకు నాకు ఇలాగే బాగుంది అందీ ఆ మాట విన్న స్వర్ణ ఓసి కుతి పుకూ లంజా ఎంత నంగా నచివే ధగారికి కూడా రనివను అని చెప్పి ఇప్పుడు గట్టిగా పిసుకు అంటున్నవా అందీ మంజుల మూలుగుతూనే కోపంలో ఎందో అన గానీ విడి పిసుకుడు చూసి ఇంకా ఎక్కడి కోపం అక్క అంటూ నా కడుపు కిందా తన చేయి దూర్చి అండర్ వేర్ కిందకు లాగి నా మడ నీ పటుకోనీ అబ్బా ఎంటి రా నీ మడ ఇంత వేడిగా ఉంది ఇప్పుడే కొలిమి లో నుండి తీసిన గునపం లా అంటూ దాని పిసుకుతూ ఉంటే నేను మంజుల బ్రా తీసేసా అబ్బా తెల్లగా ఎంత బాగుందో సళ్ళు చిన్న చిన్న పింక్ ముచ్చికలు ఒక్క ముచ్చికను నా పంటితో కొరుకుతూ మరోధనీ నా వెలతో రబ్ చేస్తూ ఉంటే తాను రే రే అబ్బా ఉమ్ హ్ స్ హ్ మ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ నువు అల్ల చేస్తూ ఉంటే నాకు ఎదో లా ఉంది రా ఉమ్మ్ హ్ అయ్యో హ్ మ్మ్ హ్ రే రే ఉమ్మ్ హ్ అబ్బా ఉమ్మ్ హ్ ఏ స్ హు మ్మ్ హ్ స్ మ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ రే నాకూ నాకు కారేలా ఉంది అందీ నేను చీకుతున్న సను వదిలి ఎంటి ఇంత తోరగణ అగ్గవే నీ ముంత రసం టెస్ట్ చూడాలి అంటు తన మీద నుండి లేచి వెంటనే మంజుల లంగా చీరతో సహా నడుము వరకూ పైకి లేపి చూసా అబ్బా ఎం ఉంది మంజుల పుకూ లేత కొబ్బరి ముక్క లా మెరిసిపోతూ అప్పటికే అక్కడ రోచ రోచగా ఉంది తాన పుకూ పేదలకు నా ముకుతో రబ్ చేస్తూ ఉంటే తను నా మెడమీద కల్లు వేసుకొని నాను తన పుకుకి అదుముకుంటూ ఉమ్మ్ హ్ స్ రే హ్ ఉమ్మ్ హ్ స్ అబ్బా మ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ అంటూ గట్టిగా మూలుగుతూ మంజుల పుకూ రసాలు నా నోటిలోకి బొలక్ బోలక్ బోలక్ కార్చి ఆయాసపడుతూ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అబ్బా హ్ హ్ హ హ అంటూ నా మెడమీద నుండి కల్లు దించి బెడ్ మీద చేతులు వేసి పడుకొంది నేను మంజుల కుత్త బాగా విడదీసి ఒక్క బొట్టు కూడా వదలకుండా నాకు తన తొడల మధ్య నుండి లేచాను
ఇంకా ఉంది
ఆంటీస్ నాకు ఏజ్ తో పని లేదు మీకు కోరికగా ఉంటే మీ కోరిక తీర్చాడానికి నేను రెఢీ అమ్మయిలు మీ ఫీలింగ్స్ పంచుకోవాలి అంటే నా మెయిల్ ఐడీ లో నాను కలగవచ్చు నా id 👇
[email protected] కీ రిప్లై చేయండి
ఇద్దరు ముగురు అబ్బాయిలు స్వర్ణ మంజుల లా పిక్స్ పంపమని అడుగుతున్నారు ధాయ చేసి అడగకండి నేను ఎవరి డిటైల్స్ ఎవరికి పంపాను అది ఆంటీస్ అయిన అబ్బాయిలు అయినా ఒకే
ఎంటే లంజా ఇంత తోరాగా కర్చవు నీ రసం ఎంటే అంత చిక్కగా ఉంది ఎన్ని రోజులుగా దచవు
మం.ఆయాస పడుతు రే నా మొగుడు కూడా నాను ఇంతలా పిశకలేదురా బాబు మరీ ఏళ్ల కర్చకుండా ఉంటాను అంది
పక్కనే ఉన్న స్వర్ణ ఒసే పుకూ ముండ కర్చుకొనాది చల్లు కానీ పైకి లే కిందా నాకు యమ్మ తిమ్మిరిగా ఉంది ఒక్క దెబ్బ వేసుకుంటా అందీ
మం.అది కుదరదు ముందు నాకే అని చెప్పావు గా మర్చిపోయావా అంటూ వాలు వాలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే
నే.ఒసే దిమరీ పుకూ లారా ముందు ఎవలో ఒక్కలు వచ్చి నా మడ చికండే అన
ఇద్దరు ఒకే సారి నేను నేను అంటూ మొకలమిధ కూర్చొన్నారు
నెక్స్ట్ పార్ట్ లో ముందు ఎవరు నా మడ చికారు ముందు ఎవరు నాతో దెంగించుకున్నరు చెబుతా అప్పటివరూ నా స్టోరీ కి ఒక్క లైక్ కొట్టి ఆంటీస్ అమ్మాయిలు స్టోరీ చదువుతూ ఇంకోసారి మీ పుకూ గెలుకిండి అబ్బాయిలు మీరు మీ మడ కొట్టుకిండి
మీరు ఎంత తోరాగా ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ లైక్ ఇస్తే నేను అంత తోరాగా నెక్స్ట్ పార్ట్ అప్లోడ్ చేస్తా.
ఇట్లు:-మీ మాను