వదిన కూతురు పూకు నాకా – Telugu Boothu Kathalu - Telugu Sex Stories

Telugu Boothu Kathalu – హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ఉదయ్ న వయసు 28 yars
మా వదిన కూతురు వయసు 14 పెద్ద మనిషి 2 ఇయర్స్
కంప్లెట్

మా వదిన కూతురు పెరు అనిత తానూ పెద్ద మనిషి అవకా ముందు రోజు నా దగ్గర పడుకునేది తాను నేను బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్
కానీ తను పెద్ద మనిషి అయ్యేక న దగ్గర పెడుకునేది కాదు
కానీ నాకు తన మీద ఎటువంటి ఉదేశం ఉడేది కాదు
కానీ ఒక రోజు తాను ఇంట్లో కాబోడ్ పెన మా వదిన డబ్బులు
స్కూల్ పీజీ కోసం కోబోవుడ్ లో పెట్టి మా వదిన అన్నయ్య
ఉదయనే ఊరు వెళ్ళారు నేను టీవీ చూస్తూనను అనిత
వచ్చి కాబోడ్ పెన చేయ పెట్టిదీ తనకు అందండాం లేదు
అనిత నను పిలచి బాబాయ్ డబ్బులు నాకు అందండం లేదు

నువ్వు తీసి ఇవ్వ అంది సరే అని నేను చెయ్యి పెట్టాను నాకు
అందడం లేదు అనిత బాబాయ్ ఇప్పుడు ఎలా అంది ,సరే
ఒక పని చేదం అన్న, ఏంటి అంది నేను నిన్ను పట్టుకుని పెకి
లేపుతా అప్పుడు నువ్వు డబ్బులు తిసే,అన్న సరే అంది
నేను గట్టిగా పట్టుకుని పెయికి లేప, అప్పుడు తన రెండు సోలు ,న ముఖానికి తగిలాయి ఒక సరిగా న సుల్ల గట్టి బడింది, అనిత స్కూల్ కి వెళ్లిపోంది కానీ నా మనస్సు లో
ఒక కోరిక కలిగింది, తన పూకు దేగాలి ఆలోచన కలిగింది
అప్పుడు నేను ,న మొబైల్ లో సెక్స్ మూవీ లు చూసాను
నా సుల్ల గట్టబడి ,నాకు పిచ్చి ఎక్కుతుంది సాయంత్రం

స్కూల్ నుచి అనిత వచ్చింది, బ్యాగ్ పక్కన పెట్టి తాను
బాత్ రూమ్ కి వెళ్లి ,వచ్చి హోమ్ వర్క్ చేసుకుంది అప్పుడే
అన్నయ్య ఫోన్ చేసి ,ఒరేయ్ మేము రేపు ఉదయం వస్తాం
అని చెపి ,నీకు అనిత కి భోజనం హోటల్ నుచి తెచ్చుకోడి
అని చెపి ఫోన్ కట్ చేశాడు, సరే అనుకొని నేను బాత్రూంకి
వేళ్ళ ,అక్కడ అనిత ,బ్రా డ్రాయర్ ఉంది ,నేను వాటిని
అలా చేసేసరికి ,నా సుల్ల గట్టి గ ఐనది ,తన డ్రాయర్ తీసి
వాసన చూసా ,నాకు పిచ్చగా ఉంది,నేను సానం చేసి
బయటకు వచ్చి ,అనిత వంక చూసా అనిత సోల్లు చాలా
కసిగా ఉన్నాయి, అనిత నేను హోటల్కి వెళ్లి మనకి భోజనం

తెస్తా అని చెప్పి ను ,సరే తొందరగా వచ్చె బాబాయ్ అంది
నేను భోజనం తీసుకుని ఇంటికి వచ్చి మంచం మీద పకుకుని
టీవీ చూస్తున ,ఆపేడేకే టైమ్ 8:30 ,అనిత నేను భోజనం
చేసి పడుకున్నాము, అనిత నిద్ర పోతుంది, నాకు నిద్ర పట్టడం లేదు ,నేను నా చెయ్యి అనిత సోల్లు మీద వేసా
సొల్లు రెండు చాలా గట్టిగా ఉన్నాయి, నా సుల్ల గట్టిగా పడింది
నేనూ సొల్లులను న చెయ్యి తో వటుతున్నాను, తాను అటు
ఎటు ,కాదులోతోంది ఒక సరిగా న వైపు తిరిగింది తన టి షాట్ ను మెల్లగా పెయికి లేప తానుకి లోపల బ్రా లేదు
ఒక సరిగా సోల్లును నోట్లోకి పెట్టుకుని పాలు తగ తర్వాత
నైట్ పెంట్ తీసా ఒక సారి పూకు లో వేలు పెట్టి తిప్పిన

తన పూకులో రసాలు ఊరుతూనే ఈ ,అనిత మెళుకువ
వచ్చింది బాబాయ్ ఏమి చేస్తున్న అని అడిగింది సారి అని
చిపి పడుకున్న ,తాను బట్టలు వేసుకుని పడుకుంది,
ఆ తరువాత క సేపటికి ,అనిత ననూ లేపి బాబాయ్ నీకు
న పాలు త్రాగాలి ఉందా అని ఆడిగిడి ,నేను వేటనే అవను
అన్న ,సరే అని తన టి షాట్ తీసి రెండు సోల్లును న నోటిలో
పెట్టింది ,పాలు తాగు తూ తన పెంట్ వేపేసా ,న షాట్ కూడా వేపేసా, అప్పుడు అనిత ని పూకు నాకు అని అడిగా సరే
అంది ,తన కాళ్ళు విడతీసి పూకు నాకా ఒక సరిగా అనిత
అబ్బా అంది ,ఎలా ఉంది అని అడిగా ,సూపర్ గా ఉంది బాబాయ్ అంది,ఒక గంట సేపు పూకు నాకా ,పూకు అంత
బాకగా ఉండు,అప్పు దు న సుల్ల తీసి ,పూకు దగ్గర లోపలికి
పెట్ట ,సెక్స్ చేస

అపుడునుడి మాకు వీలుకుదిరిన అప్పుడు ల సెక్స్ ఎంజాయ్ చేసే వలం