ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ 27 - Telugu Sex Stories

telugu sex stories boothu kathalu నీకు ఇష్టం లేదంటే మాట్లాడను వదినా
వాడి నోటి నుండి బూతులు వినాలనిపించి
నీ ఇష్టం వినోద్ ఈ క్షణం నుండి నీకు ఇష్టం వచ్చిన విధంగా ఫీలింగ్స్ కలిగించు నేను అడ్డు చెప్పను…
అవునా వదినా అయితే ఈ క్షణం నుండి నిన్ను గెలవడమే నా పని …
నిన్ను గెలిచే వరకు నా పోరాటాన్ని ఆపను …
అవునా అలాగని ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇకార చాష్టలు చేసావో వీపు విమానం మోత మోగుతుంది..
నువ్వు వీపు విమానం మోత మోగించిన
బ్యాండ్ బజావ్ వాయించిన నాకు ఇష్టమే వదిన…
నీ చెయ్యి తగిలిన ప్రతిచోట నా తనువు పులకరిస్తుంది
అయ్యో…..
మాటలు కోటలు దాటుతున్నాయే..
నీ పైన ఇష్టం నన్ను ఎంత వరకైనా తీసుకెల్తుంది
ఎమైనా మాట్లాడిస్తుంది వదినా…
అవునా … ఎందుకు ఇంతగాను ఇష్టం నేనంటే
ఒకరి పైన ఇష్టం కలగాలంటే సవా లక్ష కారణాలు ఉంటాయి
అవి మనసు కావచ్చు ,అందం కావచ్చు ,ఆకర్షణ కావచ్చు,
ప్రేమ కావచ్చు, ఈ కారణంగా ఇష్టపడ్డాను అని చెప్పడానికి లేదు వదినా….
నీతో వాదించడం నా వల్ల కాదు బాబు…
నాకు నిద్ర వస్తోంది
నేను పడుకుంటాను నవ్వు కూడ సైలెంటుగా పడుకో …
ఊరకే నిద్ర వస్తుంది అన్నాను కానీ…
వాడితో నలిపించుకోవాలని మనసులో ఉంది..
నువ్వు పక్కన ఉండగ నాకు నిదుర ఎలా పడుతుంది వదిన..
అందుకని నన్ను కూడ పడుకోనివ్వవా..
నీ పనిగా నువ్వు పడుకో..నా ప్రయత్నంగా నేను చూసుకుంటాను
ఏమీ చూసుకుంటావు…
నిన్ను నీ అందాన్ని కళ్ళారా చూసుకుంటాను..
అంటే నిదుర పోవా….
కోహినూర్ డైమెండ్ కళ్ళముందు తల తల మెరుస్తుంటే
దానిని చూస్తుంటే నిదుర ఎలా వస్తుంది..
నా అందాన్ని వాడు కోహినూర్ డైమెండ్ తో పోల్చేసరికి మనసులో తెలియని ఆనందం కలిగింది..
ఆ క్షణం నాకు అనిపించింది నేను అంత అందంగా ఉన్నానా అని అందుకేనా ఈ మగాళ్ళందరు నా కోసం పడి చస్తున్నారు..
ఇది వరకు నందు, చందు, మరియు గిరి
ఇప్పుడు ఈ వినోద్ గాడు..